Monolitten

Monolitten er avdelingen for barn innen autismespekterforstyrrelser. Barn får en til en oppfølging og egne aktiviteter. Samarbeidet med skolen er svært godt og vi bruker de samme lokalene som skolen, slik at barna får stabilitet og trygghet. Her er det 6 barn og 6 assistenter. 

Pål Høgli er avdelingsleder og startet høsten 2015. Han er 29 år, og er adjunkt med kroppsøving og historie som fag, i tillegg til PPU.