Om oss

SMAKS er en privat aktivitetsskole og har siden starten i 1990 hatt det samme navnet. Vi har i alle år vært opptatt av å gi barna et variert tilbud av aktiviteter slik at hver dag blir meningsfull og morsom.

I år har vi 360 barn fra 1.-4. trinn fordelt på 5 avdelinger. Vi har egne lokaler til alle avdelingene, men bruker skolens gymsaler og spesialrom.

Vi tilbyr ca 25 kurs/aktiviteter i uken. Disse kursene spenner seg over alle de fem målområdene i den nye rammeplanen: Fysisk aktivitet og lek, kunst, kultur og kreativitet, lekser og fordypning, mat og helse, natur, teknikk og miljø.

Benedicte Lütken er leder for Smaks.

Vi har fem avdelingsledere som har hovedansvaret for hver sin avdeling. I år har vi 45 assistenter fordelt på disse fem avdelingene.

Vi har et foreldredrevet styre der det er en styreleder, Elly Joys Røang, en representant fra skolen og fem styremedlemmer. Foreldregruppen her er ressurssterk og engasjert. Vi har et flott samarbeid og det er viktig for oss at foreldrene vet vi gir omsorg og trygghet til barna.

 

5 dagersplass koster pr. idag 2600,- kr. pr.mnd

3 dager koster pr. i dag 2250,- kr. pr.mnd.

Dere får ferdige utfylte giroer av vår regnskapsfører på mail

Foreldrene velger selv hvilke tre dager barnet skal være her. Men det må være faste dager.

I ferier har vi åpent hele dager, serverer to måltider. Vi setter opp program, gjør innkjøp og arbeidslister etter påmeldte barn. Vær derfor nøye med påmeldingen.

Barnets foreldre kan si opp plassen med to måneders varsel fra den 1. i måneden. Dette gjelder også forandring fra 5 til 3 dagers plass. Oppsigelsen sendes på mail

Det er ikke mulig å søke permisjon fra Smaks. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen og søke om plass på nytt senere.

Smestad Aktivitetsskolets styre jobber for å få like vilkår som de kommunale Aktivitetsskolene i forbindelse medinntektsbasert betaling. Inntil videre har Styret besluttet å etablere en midlertidig ordning der de husstandene hvor inntekten samlet er under 374 544,- i året kan søke om redusert betaling. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft og det må søkes for hvert år. Ta kontakt med Benedicte for egenerklæringsskjema og dokumentasjon.

Mail: benedicte.lutken@osloskolen.no

Personvern

Smestad Aktivitetsskole behandler dine personopplysninger for å utføre saksbehandling knyttet til søknad om plass på Aktivitetsskolen.

 • registrering av barn og om hvordan kontakte foresatte.
 • utsending av faktura fra vår regnskapsfører Anne Naper Andersen.
 • registrering av betalers personnummer for at regnskapsfører skal kunne sende lovpålagte opplysninger til skatteetaten.
 • ønsker du å reservere deg mot å levere personnummer, skrives det på søknaden og du må selv sørge for at du får rettmessig skattefradrag. 
 • alle søknadsskjemaer lagres i låsbart skap og makuleres etter at barnet har sluttet.

Andre informasjon

 • De ansatte er lette å finne i gule vester for barna og foresatte.
 • Du må hente barnet ditt FØR vi stenger kl 16.30.
 • Fredager er det ikke tilsynsvakt, og deler av skolen låses 16.15. Beregn tid til henting av klær på skolen.
 • Barna får lov til å leke på store områder, vi har ofte 300 barn ute, inne og på kurs samtidig. Det kan ta litt tid å finne barnet ditt.
 • Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med dere foreldre og er mottakelig for tilbakemeldinger. – Ta direkte kontakt med oss.
 • Er det noe du er misfornøyd med, ta det med Benedicte eller avdelingsleder, IKKE ta det ut på assistentene.