Snarveier

SMAKS er en privat aktivitetsskole og har siden starten i 1990 hatt det samme navnet.
Vi har i alle år vært opptatt av å gi barna et variert tilbud av aktiviteter slik at hver dag
blir meningsfull og morsom. På SMAKS er det ca 370 barn fra 1.-4. trinn fordelt på 5
avdelinger. Vi har egne lokaler til alle avdelingene og bruker i tillegg skolens gymsaler
og spesialrom for alle de fantastiske kursene våre. Vi tilbyr ca 25 kurs/aktiviteter i uken.
Disse kursene spenner seg over alle de fire temaområder i rammeplanen:

Natur, miljø og bærekraftig utvikling
Kunst, kultur og kreativitet
Fysisk aktivitet
Mat og helse

LEDERE OG STYRET

Benedicte Lutken er leder på SMAKS. Hun er adjunkt med markedsføring, kunst og idrett
som fag i tillegg til PPU. Benedicte har jobbet på SMAKS i over ti år, er 40 år og har to barn.
SMAKS har et foreldredrevet styre det det er en styreleder, Elly Joys Røang, en representant
fra skolen og fem styremedlemmer. Foreldregruppen er ressurssterk og engasjert. Vi har et
flott samarbeid og det er viktig for oss at dere foreldre vet at vi gir omsorg og trygghet til barna.

SAMARBEID SKOLE OG SMAKS

Vi har et godt samarbed med skolens ledelse og er med på ulike møter og ansvarsgrupper.
Samarbeidet med lærere gir oss muligheten til å forstå barna bedre, og vi er flinke til å
informere hverandre om det som skjer. Vi har flere sosiale arrangementer felles, noe
som er med på å styrke forholdet mellom skolen og Aktivitetsskolen.

Skolen bruker vårt personale som vikarer eller assistenter på skolen. Dette bidrar til å
trygge barna, skaper kontinuitet, samtidig som våre ansatte får innblikk i skolehverdagen.
På denne måten blir også flere i jobben på aktivitetsskolen. Skolen og aktivitetsskolen er
opptatt av at mye skal være forutsigbart for barna, det vil blant annet si at de samme
reglene som gjelder på skolen også gjelder på SMAKS. Dette mener vi skaper trygghet
fordi barna vet hva de skal forholde seg til.

PRAKTISK INFO OG BETALING

5 dagersplass koster pr. idag 2600,- kr. pr.mnd.
3 dager koster pr. i dag 2250,- kr. pr.mnd.
Dere får ferdige utfylte giroer av vår regnskapsfører på mail.
Foreldrene velger selv hvilke tre dager barnet skal være her. Men det må være faste dager.
I ferier har vi åpent hele dager, serverer to måltider. Vi setter opp program, gjør innkjøp og
arbeidslister etter påmeldte barn.
Barnets foreldre kan si opp plassen med to måneders varsel fra den 1. i måneden. Dette
gjelder også forandring fra 5 til 3 dagers plass. Oppsigelsen sendes på mail.
Det er ikke mulig å søke permisjon fra SMAKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må
du si opp plassen og søke om plass på nytt senere.

Smestad Aktivitetsskolets styre jobber for å få like vilkår som de kommunale Aktivitetsskolene
i forbindelse med inntektsbasert betaling. Inntil videre har Styret besluttet å etablere en
midlertidig ordning der de husstandene hvor inntekten samlet er under 374 544,- i året kan
søke om redusert betaling. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft og det må søkes
for hvert år. Ta kontakt med Benedicte for egenerklæringsskjema og dokumentasjon.

PERSONVERN

Smestad Aktivitetsskole behandler dine personopplysninger for å utføre saksbehandling
knyttet til søknad om plass på Aktivitetsskolen.

Registrering av barn og om hvordan kontakte foresatte. Utsending av faktura fra
vår regnskapsfører Anne Naper Andersen. Registrering av betalers personnummer for at
regnskapsfører skal kunne sende lovpålagte opplysninger til skatteetaten. Ønsker du å
reservere deg mot å levere personnummer, skrives det på søknaden og du må selv sørge
for at du får rettmessig skattefradrag. Alle søknadsskjemaer lagres i låsbart skap og
makuleres etter at barnet har sluttet.

ANDRE INFORMASJON

De ansatte er lette å finne i gule vester for barna og foresatte.
Du må hente barnet ditt før vi stenger kl 16.30.
Fredager er det ikke tilsynsvakt, og deler av skolen låses 16.15. Beregn tid til henting
av klær på skolen.
Barna får lov til å leke på store områder, vi har ofte 300 barn ute, inne og på kurs
samtidig. Det kan ta litt tid å finne barnet ditt.
Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med dere foreldre og er mottakelig for
tilbakemeldinger. – Ta direkte kontakt med oss.
Er det noe du er misfornøyd med, ta det med Benedicte eller avdelingsleder,
IKKE ta det ut på assistentene.